Kvalitetsutvikling i skolegårder og barnehager, la deg inspirere av Stavanger kommune!

TVERGA har laget en artikkel om skolegårder og fordypet seg  i Stavanger kommunes satsning på dette området.  Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.

 Landskapsarkitekt og prosjektleder i Stavanger kommune, Kine Marie Krogh Olesen gir et godt innblikk i arbeidet som er gjort i Stavanger.

Stavanger kommune deltar i forskningsprosjektet NORDGREEN med blant annet St. Svithun skolegård. NORDGREEN forsker på helsefremmende uteareal og har utviklet design- og planleggingsverktøy basert på evidensbasert design og hvordan verktøyet kan implementeres i kommunal planlegging.

Dette skriver Stavanger kommune på deres hjemmeside

Det er et mål å øke kvaliteten ved skolegårdenes utforming og innhold. Dette arbeidet startet i 2007 og omfatter skolegårdene ved offentlige barne- og ungdomsskoler i Stavanger.

  • Kommunestyret vedtok i juni 2020 strategiplanen Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet. Planen har tre satsingsområder – medborgerskap og bærekraftig utvikling, utviklende læringsfellesskap og digital kompetanse.
  • Kommunestyret har vedtatt at det årlig skal legges fram en kvalitets- og utviklingsmelding for skolen.
  • Melding skal fortelle om innhold, kvalitet og utfordringer for skolene i Stavanger.

Treets dag 2023

GRORUDPARKEN SØNDAG 24. SEPTEMBER FRA KL. 10-15

Dette er en dag hvor vi feirer byens trær, med mange ulike aktiviteter for store og små.

Liker du trær, og vil lære mer? Har du spørsmål om valg av trær, stell av trær, eller planting? På Treets dag får du møte noen av landets fremste eksperter på trær, og ungdom og fagfolk som jobber med trær i Oslo.

Arrangementet varer fra kl. 10 – 15, og er gratis for alle .

Årets samarbeidspartnere

Treets dag arrangeres av Oslotrær, i samarbeid med, bydel Grorud, Bymiljøetaten, Naturvernforbundet i Groruddalen, og mange andre. I år deltar både UngDyrk, Norsk Trepleieforum (NTF), Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML), Plantinor – Planteskolene i Norge, Hageselskapet Oslo, Treets Venner, Lif Laga, Link Landskap, Lala Tøyen, Fagskolen på VEA, Natur Videregående skole, Alnaelvas venner, Natur og ungdom og FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggsektoren

Fagskolen VEA 100 år

Mars 1923: Seksten forventningsfulle unge jenter starter på den nyopprettede Statens hagebruksskole for kvinner, på gården Søndre Vea i Ringsaker. Det var særlig kvinnene, mente Landbruksdepartementet, som hadde «betingelserne for at kunne forstaa hvilken stor økonomisk rolle havebruksprodukterne spiller i den daglige husholdning.» I løpet av de hundre årene som har gått siden den gang har skolen åpnet dørene også for gutter og utvidet fagkretsen – og Vea har etablert seg som en viktig utdanningsinstitusjon for dyktige gartnere og blomsterdekoratører fra hele landet. I dag har Vea status som fagskole og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, de fleste innen i grønne design- og miljøfag.

Denne beretningen om skolens historie og dens mange oppturer og nedturer viser hvordan hagekunsten, gartnerihistorien og små og store samfunnsendringer er med på å forme skolen og undervisningen tiår for tiår. Vi får bli med inn i veksthus og internat, i park og hage og ut på åkeren. Vi møter elever og ansatte som gjennom disse hundre årene har satt sitt preg på skolen – og blitt preget av den.

FAGUS gratulerer fagskolen VEA med 100 års jubileum, skolen fremstår i dag med sine 300 studenter og elever som en oppdatert og viktig læringsarena for bransjen vår.

VEA damer i hagen

Oppdatering av fremmedartslista, og begrepsforklaring rundt fremmede karplanter

I alt 2.342 arter står på fremmedartslista i 2023.

Fremmede skadelige arter regnes som en av de største truslene
mot naturmangfoldet og er regulert gjennom naturmangfoldloven.

Hver gang du enten skal kjøpe frø og planter, så, plante,
kjøpe og fl ytte jord eller drive ulike skjøtselsaktiviteter, så må
håndteringen av fremmede arter vurderes. Det vil si at nesten
alle tiltak med masse-og vegetasjonshåndtering må ta hensyn til
fremmede arter. Les vårt FAGUS- fakta om begreper rundt fremmede karplanter i Norge:
FAGUS_Fakta_Fremmede_Karplanter

65 prosent av artene på fremmedartslista er vurdert til å ha ingen til lav risiko.

Men flere arter har fått hevet sin risikostatus i år. I 2018 var 77 prosent av artene i de to laveste kategoriene. Om man sammenligner arter som ble vurdert begge årene, er det 581 arter som har fått høyere risikostatus i 2023.

Fremmedartene deles inn i fem kategorier:  Ingen kjent risiko, Lav risiko, Potensielt høy risiko , Høy risiko Svært høy risiko. Vurderingene er gjort av Artsdatabanken og 58 eksterne eksperter. Artene vurderes i korte trekk ut fra to faktorer:
Evnen til å etablere seg og hvor raskt arten sprer seg og negativ økologisk effekt. Les  mer om den nye fremmedartslista i lenken fra forskning.no,

FAGUS har også i samarbeid med NMBU satt opp et seminar om konsekvenser av fremmedartslistas for grøntanlegg  26.oktober på NMBU, program og påmelding  tilgjengeliggjøres  20.09. Se FAGUS kalender