Derfor norsk ! Gartnerforbundet ønsker å øke den norske andelen av produkter, hvordan ?

GARTNER 2018 ble arrangert denne uken, og hovedutfordringen som ble stilt var at andelen norske varer til forbruker skal økes. Det er helt klart et stort vekstpotensiale for frukt og grøntnæringa, men også planteprodusentene har potensiale til å produsere mer av det som benyttes av plantemateriale i Norge.
Vi fikk høre mye om nasjonal forankring på GARTNER 2018. Vi som forbrukere velger norsk fordi vi synes det er viktig og best !
Mange spennende foredrag om muligheter-verdiskapning- produksjon – tilsyn m.m
Tollvernet er ikke spesielt viktig for grøntnæringa hevdet SP-leder Trygve Slagsvold Vedum,  dette stemmer ikke mener landbruksminister Bård Hoksrud som mener vi heller må satse på forskning og utvikling.

Norsk plantemateriale har fordeler, egnede sorter, mindre smittepress fra jord og levende materiale- og det ble hevdet at man ser økende bevissthet fra bestiller ift varenes opprinnelse, og miljømessige fotavtrykk. Næringa må selv møte de krav som kommer og  finne løsninger til det beste i tiden fremover.

Les mer : gartnerforbundet.no

Høsten er her !
Tradisjonen tro arrangerte Norsk Gartnerforbund sin årlige konferanse denne uken hvor tema var # derfor norsk !