Verdenskrisen gir oss en grønn giv- men gir den oss en bærekraftig næring? Vi trenger mer OMBRUK !

Verdenssituasjonen rundt oss gir knapphet på ressurser, og med knapphet på ressurser kommer fokuset på ombruk. Ombruk var tema for fagdagen NLA ( Norske Landskapsarkitekters Forening) arrangerte i Trondheim 29.april.

NLA skriver om sitt arrangement: Ombruk defineres som […] at ting som er blitt overflødige, umoderne eller unødvendige brukes på nytt eller omformes i stedet for å kastes. Ofte tenker vi på da på gjenbruk av materiale, som kan bidra til å bevare historiske spor og identitet, og ikke minst bidra til å redusere avfall, nyproduksjon og unødvendig transport.

For landskapsarkitekten handler ombruk ikke bare om byggematerialer, men også om arealer, steder og tidshorisont. I en tid der arealene er under stort press, både i naturen, på bygda og i storbyen, er det viktig for oss landskapsarkitekter å tenke ombruk i flere nivåer og på varighet i det vi planlegger. Det er viktig at vi hever stemmen i kampen om arealene.

På den annen side kan ombruk føre til dette ifølge Grønn Byggallianse:

Ombruk kutter klimagassutslipp. Mesteparten av klimagassutslippene knyttet til byggematerialer skjer under produksjon. Materialer som brukes på ny har 90 – 99 % mindre utslipp enn nyproduserte.

Ombruk sparer natur. Ved å bruke de samme naturressursene igjen og igjen, sparer vi naturen for ytterligere inngrep.

Ombruk skaper nye jobber. Økt etterspørsel fra byggeiere etter ombrukbare byggevarer vil også bidra til å skape nye og grønne jobber. Med økt volum av ombruksartikler vil det være behov for rådgivning, kartlegging, dokumentasjon, og etablering av markedsplasser.

For å gjøre ombruk til en foretrukket løsning trengs det i dag mer enn gode klima- og miljøintensjoner fra utbygger. I dagens regelverk belønnes ikke rehabilitering, og ombruk av byggevarer er komplisert, dyrt og gir økt risiko i prosjektet skriver Grønn Byggallianse,

Ny Grønn giv- vi må bruke våre ressurser bedre, og ombruk er en viktig del av denne omstillingen for å oppnå et mer bærekraftig samfunn.

Verdenssituasjonen gir knapphet på ressurser, med med dette kommer fokus på OMBRUK helt naturlig. Kloden er et begrenset sted med begrensede ressurser- vi må handle deretter.