Rapport fra Statens Vegvesen

Rapporten Fremmede skadelige arter – oppfølging av lovverk er nå tilgjengelig

Rapporten beskriver hvordan Statens vegvesen følger opp forskrift om fremmede organismer og tverrsektoriell nasjonal strategi om fremmede skadelige arter. Rapporten inneholder bland annet beskrivelse av oppgaver, metode for plantevalg, miljørisikovurderinger og tiltaksvurderinger.

Rapporten ligger i lenken til høyre.