Få tilgang til tidligere FAGUS arrangement- fagkompetanse når det passer deg !

FAGUS digitaliserer sine arrangement når det er mulig- vi har derfor  kunnskap og erfaringer å dele med deg, du får enkelt tilgang til våre opptak ved å melde deg på via vår webside. Du  mottar tilgang til webinaret etter påmeldingen er gjennomført.

Påmelding – FAGUS

 

Oversikt over opptak som er tilgjengelig:

Grønn Galla 2021- programfil
Grønn Galla 2023- programfil

Vinterkonferansen 2022 – tema fremmede arter
Vinterkonferansen 2023 – tema lekearealer

Jord og masser i Bergen, 2023
Fremmede arter, NMBU 2023

Lunsjwebinar 2022 og 2023:

Graving i rotsonen ved Kristin Moldestad
Hvordan samle regnvann når det er tørt og håndtere overvann når det er vått ved Stein WikholmOvervann med Vannfakta, ved Inger Anita Merkesdal
Vedlikehold av trær ved Andreas
Jordliv, stikk fingern i jorda ved Erik Joner

Vi liker å dele mulighetene- ta del i vår FAGUS familie, bli FAGUS abonnent !

Naturresteurering- viktig virkemiddel for å løse klimakrisen vi står i !

For å ha en baerekraftig jordklode er det ikke nok å bevare naturlige miljoer, vi må reparere økosystemene i tillegg til å bevare.

Naturmangfoldet og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, men i dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse.

Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et virkemiddel for å løse klimakrisen.

Når vi mennesker bygger veier og hus, dyrker mat eller utvinner mineraler, har det ofte en negativ effekt på naturen. FNs naturpanel anslår at 75 prosent av verdens landareal og 20 prosent av alle arter er under veldig sterkt press. Det betyr at vi ikke bare må bevare naturen vi har igjen, vi må også reparere det som er ødelagt – og forebygge nye ødeleggelser.

Klarer vi å gjenopprette økosystemene, vil de bidra til å dempe effekten av flommer, rense vann, lagre karbon og stå imot klimaendringer.

2021-2030 er erklært som FNs tiår for økosystemrestaurering. Det er flere måter å restaurere naturen på, her er tre eksempler:

 • Gjenopprette habitater eller skape nye leveområder for arter som har mistet sitt habitat.
 • I forbindelse med en utbygging velges å  gjøre tiltak for å unngå at et område blir ødelagt
 • Utbygger kompensere for en ødeleggelse ved å gjenopprette et tilsvarende område et annet sted.

 

Lunsjwebinar 28. og 29 november, vedlikehold av trær og » stikk fingern i jorda»

Vi har satt opp 2 lunsjwebinarer i november, Påmelding gjør du her :

28.11.23 kl 11-12
Andreas Løvold, styremedlem i NTF og utøvende arborist snakker om etablering, beskjæring og konflikter i urban sammenheng.

29.11.23 kl 11-12
Erik Joner vår FAGUS rådgiver på jord skal snakke om sin bok » Fingern i jorda», hva er jord og jordliv?  Om en av våre viktigste ressurser: jorda!

 

Grønn Galla 2023

Velkommen til Grønn Galla 2023 i Drammen,

Tema for dagene er  gjenbruk og livsløp.
Hva er gjenbruk og livsløp for vår bransje, og hvilke systemer har vi i dag? De gode eksemplene på gjenbruk, og samvær med bransjen.

Arrangementet avholdes i Drammen på » brunosten», Quality Hotel River Station  onsdag og torsdag 15. – 16.11.23

Vi ser frem til å samle FAGUS venner til kunnskapsdeling og samvær!

Påmelding

Programhefte

PROGRAM – skjermvisning

Invitasjon Grønn Galla 2023

Evaluering Bjørnstjerne Bjørnson 2023– utarbeidet av Håkonsen og Sukke

PODCAST om Bjørnstjerne Bjørnsonsgate

Bordplassering på Jubileumsmiddagen

 

Fremmedartslista 2023 – hva er det? Hvilke konsekvenser har fremmedartslista for fagfolk innen grøntanlegg? FAGUS inviterer til fagettermiddag på NMBU.

Delta digitalt, eller fysisk på NMBU 26.oktober

Møteleder er  Nina Berre, Instituttleder for Institutt for landskapsarkitektur, og selve fagsamlingen er et samarbeid mellom NMBU ved ILA og FAGUS.

Program:

kl 1400-1415     Kaffe & te

1415-1515 Artsdatabanken innleder om arbeidet med Fremmedartslista
v/ Ingar Pareliussen, leder for seksjonen for Artskunnskap og Olga Hilmo, seniorrådgiver Artsdatabanken

1515-1530 Beinstrekk

1530-1600 NMBU, Institutt for landskapsarkitektur innleder om konsekvenser for grøntanlegg
v/Anne Katrine Geelmuyden, professor og Jorun Hovind, dosent

1600 -1620 Enkel servering

1620-1700 Paneldebatt/spørsmål

Påmelding gjøres her

 

Velkommen til den største møteplassen for park- og anleggsbransjen, på NOVA Spektrum i Lillestrøm, park og anleggsmessen

Arrangeres på Norges Varemesse

Park og anleggsmessen er et årlig arrangement og den eneste fagmessen som samler hele park- og anleggsbransjen. FAGUS – ja vi er på plass !

Messen samler utstillere fra alle kategorier innen park og anleggsbransjen, og på programmet står seminarer av høy faglig verdi. Program 2023 – Park og anleggsmessen (poga.no)

Det er gratis inngang og det enkleste er å registrere seg når man ankommer!

 ÅPNINGSTIDER 8. -9.  NOVEMBER 09.00 – 16.00 

Du finner leverandører knyttet til:

 • Maskiner og tilbehør
 • Avfall og gjenvinning
 • Utemiljø, parker, idretts- og grøntanlegg
 • Gravplass
 • IT, kart og geodata
 • Avløp og overvann

Kvalitetsutvikling i skolegårder og barnehager, la deg inspirere av Stavanger kommune!

TVERGA har laget en artikkel om skolegårder og fordypet seg  i Stavanger kommunes satsning på dette området.  Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.

 Landskapsarkitekt og prosjektleder i Stavanger kommune, Kine Marie Krogh Olesen gir et godt innblikk i arbeidet som er gjort i Stavanger.

Stavanger kommune deltar i forskningsprosjektet NORDGREEN med blant annet St. Svithun skolegård. NORDGREEN forsker på helsefremmende uteareal og har utviklet design- og planleggingsverktøy basert på evidensbasert design og hvordan verktøyet kan implementeres i kommunal planlegging.

Dette skriver Stavanger kommune på deres hjemmeside

Det er et mål å øke kvaliteten ved skolegårdenes utforming og innhold. Dette arbeidet startet i 2007 og omfatter skolegårdene ved offentlige barne- og ungdomsskoler i Stavanger.

 • Kommunestyret vedtok i juni 2020 strategiplanen Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet. Planen har tre satsingsområder – medborgerskap og bærekraftig utvikling, utviklende læringsfellesskap og digital kompetanse.
 • Kommunestyret har vedtatt at det årlig skal legges fram en kvalitets- og utviklingsmelding for skolen.
 • Melding skal fortelle om innhold, kvalitet og utfordringer for skolene i Stavanger.

Treets dag 2023

GRORUDPARKEN SØNDAG 24. SEPTEMBER FRA KL. 10-15

Dette er en dag hvor vi feirer byens trær, med mange ulike aktiviteter for store og små.

Liker du trær, og vil lære mer? Har du spørsmål om valg av trær, stell av trær, eller planting? På Treets dag får du møte noen av landets fremste eksperter på trær, og ungdom og fagfolk som jobber med trær i Oslo.

Arrangementet varer fra kl. 10 – 15, og er gratis for alle .

Årets samarbeidspartnere

Treets dag arrangeres av Oslotrær, i samarbeid med, bydel Grorud, Bymiljøetaten, Naturvernforbundet i Groruddalen, og mange andre. I år deltar både UngDyrk, Norsk Trepleieforum (NTF), Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML), Plantinor – Planteskolene i Norge, Hageselskapet Oslo, Treets Venner, Lif Laga, Link Landskap, Lala Tøyen, Fagskolen på VEA, Natur Videregående skole, Alnaelvas venner, Natur og ungdom og FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggsektoren

Fagskolen VEA 100 år

Mars 1923: Seksten forventningsfulle unge jenter starter på den nyopprettede Statens hagebruksskole for kvinner, på gården Søndre Vea i Ringsaker. Det var særlig kvinnene, mente Landbruksdepartementet, som hadde «betingelserne for at kunne forstaa hvilken stor økonomisk rolle havebruksprodukterne spiller i den daglige husholdning.» I løpet av de hundre årene som har gått siden den gang har skolen åpnet dørene også for gutter og utvidet fagkretsen – og Vea har etablert seg som en viktig utdanningsinstitusjon for dyktige gartnere og blomsterdekoratører fra hele landet. I dag har Vea status som fagskole og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, de fleste innen i grønne design- og miljøfag.

Denne beretningen om skolens historie og dens mange oppturer og nedturer viser hvordan hagekunsten, gartnerihistorien og små og store samfunnsendringer er med på å forme skolen og undervisningen tiår for tiår. Vi får bli med inn i veksthus og internat, i park og hage og ut på åkeren. Vi møter elever og ansatte som gjennom disse hundre årene har satt sitt preg på skolen – og blitt preget av den.

FAGUS gratulerer fagskolen VEA med 100 års jubileum, skolen fremstår i dag med sine 300 studenter og elever som en oppdatert og viktig læringsarena for bransjen vår.

VEA damer i hagen

Oppdatering av fremmedartslista, og begrepsforklaring rundt fremmede karplanter

I alt 2.342 arter står på fremmedartslista i 2023.

Fremmede skadelige arter regnes som en av de største truslene
mot naturmangfoldet og er regulert gjennom naturmangfoldloven.

Hver gang du enten skal kjøpe frø og planter, så, plante,
kjøpe og fl ytte jord eller drive ulike skjøtselsaktiviteter, så må
håndteringen av fremmede arter vurderes. Det vil si at nesten
alle tiltak med masse-og vegetasjonshåndtering må ta hensyn til
fremmede arter. Les vårt FAGUS- fakta om begreper rundt fremmede karplanter i Norge:
FAGUS_Fakta_Fremmede_Karplanter

65 prosent av artene på fremmedartslista er vurdert til å ha ingen til lav risiko.

Men flere arter har fått hevet sin risikostatus i år. I 2018 var 77 prosent av artene i de to laveste kategoriene. Om man sammenligner arter som ble vurdert begge årene, er det 581 arter som har fått høyere risikostatus i 2023.

Fremmedartene deles inn i fem kategorier:  Ingen kjent risiko, Lav risiko, Potensielt høy risiko , Høy risiko Svært høy risiko. Vurderingene er gjort av Artsdatabanken og 58 eksterne eksperter. Artene vurderes i korte trekk ut fra to faktorer:
Evnen til å etablere seg og hvor raskt arten sprer seg og negativ økologisk effekt. Les  mer om den nye fremmedartslista i lenken fra forskning.no,

FAGUS har også i samarbeid med NMBU satt opp et seminar om konsekvenser av fremmedartslistas for grøntanlegg  26.oktober på NMBU, program og påmelding  tilgjengeliggjøres  20.09. Se FAGUS kalender