Takk for nå, Grønn Galla-deltakere 2021

Tusen takk for i dag!

Ønsker dere å laste ned foredragene kan dere gjøre det her

De blir liggende tilgjengelig  to uker.

Onsdag 17. november 2021

En digital reise i et grønt landskap v/ Inger-Hilde Hillesund og Jostein K. Sundet, Footstep

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen v/ Maren Hersleth Holsen, Indre Østfold kommune

NMBU bærekraftsarena, bærekraftige byer og lokalsamfunn, v/ Ingrid Merete Ødegård

Landskap LCA, en metode for beregning av uteanlegg. Hva og hvordan? V/ Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak

Ikke alt som teller kan telles, men hvordan beregne effektene av utemiljø som en liten del av et stort bygg? v/ Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

Hvordan dekker BREEAM og FutureBuilt økologitemaet ? Kanskje kan det som teller også telles i fremtiden?, v/ Birgit Rusten, Futurebuilt

Utemiljöbranschens utmaningar – resultat från Nordisk studie av grönytaförvaltare v/ Thomas Randrup

I-Tree. Hvordan beregnes trærnes miljøbidrag? Hvordan tallfeste det som ikke kan tallfestes? V/Johan Östberg, SL Alnarp

Drammen har de siste 30 årene gjenomgått en blågrønn forvandling, hva skjer videre i elvebyen? v/ Bertil Horvli, Drammen kommune

Torsdag 18. november 2021

”Gatenormal for Oslo” – hvordan kan den bidra til mer bærekraftige byer med fokus på vegetasjon, vann og myke trafikanter, v/ Kathrine Omnia Strøm

Regnbedene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate – erfaringer etter 3 år v/ Kirstine Laukli, SVV

Hvordan planlegge for kostnadseffektiv skjøtsel av utemiljø, samtidig som grøntanleggene er estetisk vakre og byr på opplevelse og glede? Camilla Zeighami, Henning Larsen AS og Jorun Hovind, NMBU

Fallunderlag i gummi – hvordan jobber vi med det i Bergen kommune? V/ Alexandra Altermark, Bergen kommune

Fallunderlag på lekeplasser — muligheter og begrensninger v/ Merete Haug, Haug Landskap AS

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen, gjenbruk av takstein i produksjon av sedummatter, v/ Ole-Christian Trandem, Østfold Gress AS

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen. Kompostering av grøntavfall fra beskjæring, trepleie og gravstell for gjenbruk. V/ Kjartan Strømme, Trondheim Kirkelige fellesråd

Nytt sykehus i Drammen skal tas i bruk i 2025, litt om området Lierstranda og sykehustomta, utomhusanleggene, modellbasert gjennomføring og utfordringer i prosjektet. V/ Tormod Sola, Sykehusbygg

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallbygg er oppgradert etter FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Det vil særlig være fokus på de flerfunksjonelle blågrønne takene og ombruk av materialer ute. V/ Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak

Første Ceequal-sertifiserte boligfelt i Norge. Fossen utvikling AS og COWI har høye ambisjoner for bærekraft i det nye boligfeltet som skal romme rundt 400 nye boliger på Tanberghøgda i Hønefoss. Både boligene og infrastrukturen blir planlagt med ambisjoner om å bærekraftsertifiseres etter internasjonale standarder. V/ Frederik W Skarstein, Fossen Utvikling AS

Takk for nå! Grønn Galla 2021-presentasjonsfiler

Tusen takk for i dag!

Ønsker dere å laste ned foredragene kan dere gjøre det her

De blir liggende tilgjengelig  to uker.

Onsdag 17. november 2021

En digital reise i et grønt landskap v/ Inger-Hilde Hillesund og Jostein K. Sundet, Footstep

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen v/ Maren Hersleth Holsen, Indre Østfold kommune

NMBU bærekraftsarena, bærekraftige byer og lokalsamfunn, v/ Ingrid Merete Ødegård

Landskap LCA, en metode for beregning av uteanlegg. Hva og hvordan? V/ Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak

Ikke alt som teller kan telles, men hvordan beregne effektene av utemiljø som en liten del av et stort bygg? v/ Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

Hvordan dekker BREEAM og FutureBuilt økologitemaet ? Kanskje kan det som teller også telles i fremtiden?, v/ Birgit Rusten, Futurebuilt

Utemiljöbranschens utmaningar – resultat från Nordisk studie av grönytaförvaltare v/ Thomas Randrup

I-Tree. Hvordan beregnes trærnes miljøbidrag? Hvordan tallfeste det som ikke kan tallfestes? V/Johan Östberg, SL Alnarp

Drammen har de siste 30 årene gjenomgått en blågrønn forvandling, hva skjer videre i elvebyen? v/ Bertil Horvli, Drammen kommune

Torsdag 18. november 2021

Grønne hoder og bærekraft er vel og bra, men ingen tør å snakke om den store elefanten som valser rundt i distriktene utenfor Ring 3. Hvordan ser våre arealdisponeringer ut i et natur- og bærekraftperspektiv? v/Rolf-Erik Poppe

”Gatenormal for Oslo” – hvordan kan den bidra til mer bærekraftige byer med fokus på vegetasjon, vann og myke trafikanter, v/ Kathrine Omnia Strøm

Regnbedene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate – erfaringer etter 3 år v/ Kirstine Laukli, SVV

Hvordan planlegge for kostnadseffektiv skjøtsel av utemiljø, samtidig som grøntanleggene er estetisk vakre og byr på opplevelse og glede? Camilla Zeighami, Henning Larsen AS og Jorun Hovind, NMBU

Fallunderlag i gummi – hvordan jobber vi med det i Bergen kommune? V/ Alexandra Altermark, Bergen kommune

Fallunderlag på lekeplasser — muligheter og begrensninger v/ Merete Haug, Haug Landskap AS

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen, gjenbruk av takstein i produksjon av sedummatter, v/ Ole-Christian Trandem, Østfold Gress AS

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen. Kompostering av grøntavfall fra beskjæring, trepleie og gravstell for gjenbruk. V/ Kjartan Strømme, Trondheim Kirkelige fellesråd

Nytt sykehus i Drammen skal tas i bruk i 2025, litt om området Lierstranda og sykehustomta, utomhusanleggene, modellbasert gjennomføring og utfordringer i prosjektet. V/ Tormod Sola, Sykehusbygg

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallbygg er oppgradert etter FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Det vil særlig være fokus på de flerfunksjonelle blågrønne takene og ombruk av materialer ute. V/ Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak

Første Ceequal-sertifiserte boligfelt i Norge. Fossen utvikling AS og COWI har høye ambisjoner for bærekraft i det nye boligfeltet som skal romme rundt 400 nye boliger på Tanberghøgda i Hønefoss. Både boligene og infrastrukturen blir planlagt med ambisjoner om å bærekraftsertifiseres etter internasjonale standarder. V/ Frederik W Skarstein, Fossen Utvikling AS

Presentasjoner fra Nettverkstreffet i Kongsvinger 2022

 1. Her kommer presentasjonene fra nettverkstreffet. Presentasjonene vil bli liggende tilgjengelig i to uker. 

Program for dagene

Velkommen v/Mari Myhrene

Hvordan kan man i kommunal forvaltning sette verdi på urbane landskap?
V/Tørres Rasmussen, Oslo kommune, Bymiljøetaten

Tørres Rasmussen: Hvordan vi jobber med dypere forståelse av hva vi gjør og samtidig med omdømme !

Tørres Rasmussen: Økt bruk av parker og marka

Hvordan planlegge og forankre utvikling av naturbaserte områder lokalt?
V/Tore Edvard Bergaust, NMBU

Klimasmart landskapsarkitektur, presentasjon av masteroppgave ved Institutt for landskapsarkitektur NMBU V/Kristiane Holter, SWECO og Sigrid Bjørgen, Norconsult

Snorklipping & drift av utemiljø. V/Sigurd Boasson, Boasson AS

Kongsvinger – en by i bevegelse. V/Hilde Nygaard, Kongsvinger kommune

GÅ MER – opplev mer: Hvordan få til mye med lite budsjett og stor dugnadsånd. V/ Lone Kjersheim,Kongsvinger kommune

Har du spørsmål om plantevalg og skjøtsel?

skjøtsel

Som FAGUS-abonnent har du tilgang på bred og høy faglig kompetanse innen plantevalg og skjøtsel. Enten du har spørsmål om valg eller skjøtsel av gressarealer, trær, busker, klatreplanter, stauder eller sommerblomster. Om du har spesifikke spørsmål om norske naturplanter, planter til kulturlandskap, allergivennlige planter, planter i kystklima, i sansehager eller plantevalg i Nord-Norge. Eller om du ønsker hjelp til de estetiske valgene, så finnes det en FAGUS-rådgiver du kan spørre.

Eksempler på problemstillinger rådgiverne har svart på de siste månedene: 

 • Innspill til frøblanding og jordblanding til blomstereng
 • Tiltak mot sopp i plen, og hvorvidt det er grunnlag for reklamasjon
 • Vanningsbehov i plantekasser, og valg av arter i forbindelse med det
 • Råd til tiltak for bevaring av almetrær
 • Hva kan være årsaken til at stauder har gått ut?
 • Hvilke trær tåler sjøsprøyt godt?
 • Hva er en god frøsammensetning til sportsplen?
 • Fungerer vårt utvalg av stauder? Er noen av de uheldig agressive? Dekker de godt? Hvor mange av samme art før stå sammen? Bør vi legge inn flere markdekkere?

FAGUS-rådgivere som kan hjelpe deg: 

Frida Helland – Plantevalg for kystklima

Kristian Nyvoll – Plantevalg for Nord-Norge

Kristin Moldestad – Trær – Valg etablering og skjøtsel

Tom Egeberg Hvaal  – Sommerblomster – Valg, etablering og skjøtsel

Ole Lima – Stauder – Valg, etablering og skjøtsel

Nils Skaarer – Sansehager og Norske naturplanter – Valg etablering og skjøtsel

Peter Boström – Plantevalg – Estetikk og funksjon

Inger Hilmersen – Busker og klatreplanter – Valg, etablering og skjøtsel

Agnar Kvalbein – Gressarealer

Hallvard Ramfjord – plantevalg og allergier

Tanaquil Enzensberger – Kulturlandskap – Skjøtsel og restaurering

 

Takk for nå. FAGUS Vinterkonferanse 2021

Tusen takk for i dag!

Ønsker dere å laste ned foredragene kan dere gjøre det her

De blir liggende tilgjengelig  to uker.

Kl 0830 -10 Fremmede arter, og operativ bekjempelse

Wiktoria Kaczmarek-Derda, NIBIO Hvordan planlegge for effektiv bekjempelse av fremmede arter. Hvor skal fokuset ligge ute hos forvalterne?
Bente Mortensen, Greenprosjekt Gode eksempler på bekjempningsplanlegging ute i kommunal forvaltning.
Bård Bredsen Oslo kommune, Erfaringer med konkrete tiltak mot utvalgte fremmede arter. Hva er en fremmed art og hvordan kan vi forvente utviklingen bli for fremmede arter i fremtiden?

 kl 1030- 12 Skjøtsel av eng

Trygve Aamlid, NIBO Etablering av blomstereng – som nyanlegg og i eksisterende plen/grasmark.
Ingvild AustadHV hvordan skjøtte en eng
Bård Bredesen, Oslo Kommune  Slik skjøttes ulike typer blomsterenger i Hovedstaden
Kristina Bjureke, Naturhistorisk museum 7_Kristina Bjureke_Slik anlegger vi eng på Linderud gård

Artikkel om anleggelse av eng fra Kristina Bjureke

Link til film fra Linderud Gård

Kl 1230-14 Økologisk planlegging

Nils Skaarer, Skaarer Overordnede grep for økologisk planlegging
Wenche DramstadNIBIO Grønn Infrastruktur på landet og i byen
Astrid SkrindoNINA Går det an å planlegge store inngrep på lag med naturen?

Kl 1430-16 Skjøtsel av regnbed

Per Malmos, Malmos AS De gode eksemplene på skjøtsel av regnbed fra Dannmark. Hvor ligger nøkkelen til suksè i planleggingen , bygging og drift ?
Tone Muthanna, NTNU Erfaringer med bruk av regnbed
Gerd Minde, Braathens  Landskap,  Erfaringer med skjøtsel av regnbed

Chatfeltet under konferansen (dette er ikke moderert, og ikke så lett lesbart. Men det blir lagt ut på bakgrunn av forespørsler i chatten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Berger – ny rådgiver innen forvaltning og konkurranseutsetting!

De fleste som er innom forvaltning og konkurranseutsetting opplever å møte problemstillinger hvor man kunne ønsket seg noen med mer kunnskap ved sin side. Vi har vært så heldige å få med oss Helene Berger på FAGUS-laget, som rådgiver innen forvaltning og konkurranseutsetting. Det betyr at du som er FAGUS-abonnent kan stille henne så mange spørsmål du vil!

 

Helene Berger har lang erfaring innen forvaltning og konkurranseutsetting i grøntanleggsbransjen. Hun har jobbet innenfor dette feltet siden 2002, først i Friluftsetaten (Oslo kommune), deretter i Statens vegvesen (Region øst) og i Bymiljøetaten (Oslo kommune) hvor hun nå er avdelingsdirektør. Hun har en mastergrad i Grøntmiljø- og hagevitenskap fra Norges Landbrukshøyskole. I FAGUS svarer hun på spørsmål om forvaltning og konkurranseutsetting.

Les mer om våre flinke rådgivere her

Ugras, fremmede organismer, skadedyr og plantesykdommer

Ugras, fremmede organismer, skadedyr og plantesykdommer – tre ord som får det til rykke i arbeidsfingrene for alle som jobber med grøntanlegg. Enten det gjelder planlegging for å unngå det, skjøtsel for å begrense det, eller håndtering av det i etterkant.

I FAGUS er vi så heldige å ha fire veldig flinke rådgivere som kan svare deg på de vanskelige spørsmålene om de uønskede elementene. Les mer om FAGUS sin  rådgivningstjeneste her.

Anette Sundbye svarer deg på spørsmål om skadedyr, Maria Fall om fremmede organismer, Inger Sundheim Fløystad om ugress, og Isabella Børja om plantesykdommer.

 

Anette Sundbye har studert ved NLH på studieretningen «Grøntmiljø og hagebruksvitenskap», og har jobbet som forsker ved NIBIO, Plantehelse, Seksjon skadedyr, siden 1999. Hennes fagfelt er skadeinsekter og -midd i veksthuskulturer, planteskoler og grøntanlegg. På NIBIO er de flere som har forskjellig kompetanse når det gjelder skadedyr i grøntanlegg. Deres forskning omfatter diagnostikk og biologi av vanlige skadedyr og aktuelle karanteneskadegjørere, samt kjemisk, biologisk og integrert plantevern i ulike kulturer. Hun samarbeider med sine kolleger og bygger opp egen kompetanse for å svare på spørsmål som stilles gjennom FAGUS Rådgivning.

Maria Fall har en master i plantevitenskap fra NMBU. Tidligere jobbet hun som parkforvalter i Bymiljøetaten i Oslo og som daglig leder i FAGUS. Jobber i dag som konsulent i Norsk Gartnerforbund. Svarer på spørsmål om Forskrift om fremmede organismer og Fremmedartslisten.

 

Inger Sundheim Fløystad har siden 2001 vært ansatt som forsker ved NIBIO, Plantehelse, Seksjon ugras, klima og miljørisiko. Som rådgiver for FAGUS svarer hun på spørsmål om ugras i grøntanlegg.  I NIBIO er de flere som til sammen har bred kompetanse når det gjelder diagnostikk, biologi og bekjemping av uønsket vegetasjon i ulike kulturer. Kunnskap og ressurser som hun bruker når hun svarer på spørsmål fra FAGUS abonnenter.

 

Isabella Børja sin bakgrunn er mykologi (Cand. Scient fra UiO, 1986) og sykdommer på skogtrær (PhD fra NLH, nåværende NMBU, 1995). Siden 1986 har hun vært ansatt på NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi, (opprinnelig NISK, Skogforsk og Skog og Landskap). Nå jobber hun som seniorforsker i avdeling Skoghelse, hvor de har allsidig kompetanse som for eksempel: diagnostisering av skader på skogtrær, skogskadeovervåking, prosesser under og over jorda som påvirker skoghelse, samspillet mellom trær og skadegjørere eller symbionter. Hennes interesser er skader på skogtrær, biotiske som abiotiske, prosesser som leder til sykdomsutvikling, men også prosesser i skogsjord, særlig mykorrhiza.

 

Eksempler på temaer det har blitt stilt spørsmål om de siste månedene:

 • Tromsøpalme på byggeplass
 • Bekjempelse av snutebille
 • Larver på Amelanchier
 • Mulig sykdom i jord i forbindelse med løk som råtner
 • Konsekvenser fra det offentlige for å bruke arter som står på fremmedartslista

EU og gummigranulat

Antallet kunstgressbaner har økt kraftig i Norge de siste 15 årene, og det finnes per i dag om lag  1750 kunstgressbaner i Norge. De oppmalte bildekkene og andre typer granulat fra nyprodusert industrigummi som brukes på kunstgressbaner er nå ansett som en av de største landbaserte kildene til mikroplast. Det viser seg at selv en godt driftet bane sprer granulatet i det ytre miljøet, spesielt baner med vinterdrift.
EU varsler nå at det kan bli forbudt med  produksjon og bruk av gummigranulat. Det har kommet mange innvendinger, og her finner du lenker til hva noen av ressursene tilknyttet norsk fotball mener om den eventuelle endringen.

NIBIO ( Norsk institutt for bioøkonomi ) har funnet at i Vannområde Indre Oslofjord Vest tilsvarer dette mer enn 100 tonn granulat per år, som slippes ut i naturen. Vannområdet ba NIBIO om å ta jordprøver rundt tre av disse fotballbanene med vinterdrift for å bekrefte lekkasje fra banene. Jordprøver viste at store mengder – opp til flere kg per kvadratmeter – finnes i nærheten av kunstgressbanene, og analysen av granulatet med simultan termisk analyse og Fourier-transformert infrarød spektroskopi ga oss innsyn i den kjemiske sammensetning av disse granulatpartiklene.

Les mer om hva NIBIO har funnet  ut hva angår kunstgress her.