Ledig stilling som rådgiver i Norsk forening for gravplasskultur

Klar for nye arbeidsoppgaver?

Vår rådgiver går over i annen stilling, og Gravplassforeningen søker derfor hans etterfølger. Vi håper mange kompetente personer vil reflektere over stillingen!

Rådgiverstillingen er en selvstendig stilling, der du får anledning til å gjøre en forskjell i gravferdssektoren i Norge. Du vil få en sentral rolle i foreningen, og et nært samarbeid med sentrale aktører i gravferdssektoren. Deltakelse i styre, råd og utvalg gir et vidt kontaktnett, og din faglige kompetanse og administrative styrke vil bli et viktig bidrag til å bringe foreningen videre.

For den rette personen er det mulighet for økning av stillingsprosent.
Innleie kan også vurderes. Arbeidssted og betingelser etter avtale.

Les hele stillingsutlysningen her   Søknadsfrist 16. april 2018

For mer informasjon: Ta kontakt med styreleder Inghild Hareide Hansen tlf. 481 10 924

Fem ledige PhD stillinger

The Faculty of Landscape and Society has 5 vacant PhD positions.

 

The application deadline for all the positions is 9 April.

Seminar Multifunksjonell urban grønnstruktur – frist 5. mars!

Fristen for påmelding til samarbeidsseminaret mellom NIBIO og FAGUS nærmer seg. Ikke gå glipp av denne unike mulighet for samtale med forskningsmiljøet om hva næringen har for behov  i forhold til FoU arbeider. Seminaret  gir også viktig faglig påfyll. Her er det tilrettelagt for god læring, gode samtaler og nettverksbygging.

Tid 12. mars kl 9-17 (med påfølgende middag for de som har anledning og lyst)

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

For program se  pdf under relaterte filer. Påmelding finner du gjennom å følge relaterte lenker til høyre.

Varmt velkommen!

FAGUS årsmøtedokumenter 2022

Årsmelding Fagus 2021 – vedtatt av årsmøte 2022

FAGUS_Strategiplan_2022 – vedtatt av årsmøte 2022

Vedtekter vedtatt årsmøte 2022

protokoll_fra_aarsmoete_i_fagus_15.03.22_signert_05.04.2022

 

___________________________________________

Protokoll Årsmøte FAGUS 2021

Innkalling til årsmøte i FAGUS 15.03.22 

Innkalling med dokumenter til Sak 7:
Styrets forslag til reviderte vedtekter for FAGUS er sendt per epost 15.01.22 Ønske om kopi av utsendt info rettes til post@fagus.no

Årsmøtedokumenter for 2022

Årsmelding Fagus 2021

Årsregnskap 2021

Vurdering av egenkapitalen i FAGUS til årsmøte 2022

Strategiplan 2022-2026

Strategiplan lesevisning

Kommunikasjonsplan 2022

Budsjett 2022

Rapport fra kontrollkomiteen til FAGUS til årsmøtet 2022 – publisert 28.02

valgkomiteens innstilling_2022 publisert 14.03

Gjeldende vedtekter: Om FAGUS – FAGUS

Informasjonsskriv om fullmakter fra styret i FAGUS

 

Om humler og lindetrær – igjen

Interessant lesing i humledebatten:

Når naturen selv dreper årets humler

Massedød av humler under lindetrær har vært kjent helt siden 1700-tallet og studert av forskere siden tidlig på 1900-tallet. Folk flest har også gitt uttrykk for stor bekymring rundt dette fenomenet, spesielt etter de siste årenes dramatiske nedgang i antall insekter. Inntil nylig har oppfatningen vært at lindetrær, spesielt hybriden parklind, produserer en type sukker som direkte eller indirekte kan være giftig for humlene. Andre har ment at sprøytemidler i lindetrærnes nærhet forårsaker slik massedød. En norsk insektforsker gikk så langt som til å foreslå at tettstedene burde hugge ned all parklind. Humleskolen har gjennomgått tilgjengelig ny kunnskap og gjort sin egen undersøkelse av «lindehumler». Gjennom to somre samlet vi inn og studerte over 200 humler som lå døde under lind. Resultatet av studien er overraskende. Nå er den nye kunnskapen blitt del av en forbedret teori. Vi kaller den Lindefella.

For å lese mer se vedlagt link:

FAGUS søker daglig leder – forlenget søknadsfrist til 19. februar!

FAGUS er en paraplyorganisasjon for hele grøntanleggssektoren og et tverrfaglig ressurssenter for fagmiljøer, organisasjoner, forskningsmiljøer og myndigheter. Gjennom samhandling og deling av kunnskap fremmer vi verdien av gode grøntanlegg og deres betydning for helse, trivsel, klima og miljø.

VI SØKER DAGLIG LEDER 

FAGUS har ledig stilling som daglig leder, og søker deg som har lidenskap for det grønne fagmiljøet og vil bidra til å formidle grønne løsninger for framtidas samfunn.

Ansvarsområder: Daglig drift av organisasjonen og sekretariatet; Publisering på nettsiden, nyhetsbrev og sosiale medier; Oppfølging av FAGUS Rådgivningstjeneste; Samhandling med medlemsorganisasjonene og andre fagorganisasjoner, kontakt med myndigheter; planlegging og gjennomføring av konferanser og nettverkstreff; sekretær for styret, rådet og årsmøtet; sekretariatsfunksjon for Norsk trepleieforum (NTF) og Norsk forening for grønn infrastruktur (NFGI). Daglig leder har arbeidsgiveransvar i det daglige for medarbeider i 40 % stilling.

Krav til kompetanse: Høyere utdanning, gjerne fra grøntanleggssektoren, NMBU eller tilsvarende er ønskelig. Søker bør ha organisasjonserfaring og interesse for administrasjon, økonomi og digital kompetanse. Annen relevant bakgrunn og utdanning vil kunne bli vurdert.

Andre kvalifikasjoner: Vi søker deg som kan jobbe selvstendig, er initiativrik og strukturert. Gode samarbeidsevner, erfaring fra organisasjonsarbeid og markedsføring, kjennskap til og interesse for sektoren er en klar fordel. Du må beherske IT og økonomistyring. God skriftlig og muntlig framstillingsevne vil bli vektlagt.

Hva får du: Selvstendig og fleksibel arbeidsdag; mulighet til å knytte stort kontaktnett, lønn etter avtale. Kontorsted i Schweigaards gate 34 F2, samlokalisert med Norsk Gartnerforbund. Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist:

Søknad med vedlagte attester, CV og lignende, sendes på epost til post@fagus.no innen 19.februar. For mer informasjon kontakt styrets leder Tore D. Carlsen, tlf. 951 58 951 og
e-post: tore@maskinogutemiljo.no.

Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak med søknadsfrist 15. januar 2018

Til kommuner, lag og foreninger i Oslo og Akershus

 

Se vedlagte informasjonsbrev om tilskuddsordninger 2018.

 

For mer informasjon kan dere se på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter skal benyttes for å søke tilskudd: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/